PRIVACY BELEID

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bezoeken, transacties en overeenkomsten met MR. Refurb. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers en zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit beleid wordt beschreven hoe we dit doen, welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.

Verzameling van Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website, www.mr-refurb.nl, verzamelen wij bepaalde gegevens van u, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd. We bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt in het kader van de door u aangevraagde diensten (bijvoorbeeld via het contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling of bij het aanmaken van een account). We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doelen van Gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat MR. Refurb in sommige gevallen uw persoonsgegevens bewaart en gebruikt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het verlenen van toegang tot onze website, indien u een account heeft aangemaakt.
- De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.
- Klantrelatiebeheer, inclusief het opnemen van contact met u als u hierom verzoekt.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Beschrijving van Persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

- Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens).
- Afleveradres.
- Geslacht.
- E-mailadres.
- (Mobiel) telefoonnummer.
- IP-adres.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor een volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldingslink, waarmee u zich kunt uitschrijven. Uw naam en e-mailadres worden alleen aan de abonneeslijst toegevoegd met uw expliciete toestemming.

Bewaartermijnen

De bovengenoemde gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om onze dienst aan u te leveren. Als u een online account heeft, blijven uw gegevens bewaard zolang u uw account niet verwijdert. Voor aankopen zonder online account is de maximale bewaartermijn drie jaar na de laatste aankoop, afhankelijk van het product en de bijbehorende garantievoorwaarden. In sommige gevallen kan deze termijn worden overschreden, maar uitsluitend als dit wettelijk verplicht is.

Vertrouwelijkheid & Delen met Derden

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien dit wettelijk vereist is.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. We maken gebruik van een TLS-verbinding (SSL) om de veiligheid van gegevens te waarborgen.

Uw Wettelijke Rechten

U heeft

het recht om de persoonsgegevens die MR. Refurb van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij dit niet mogelijk is vanwege wettelijke verplichtingen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@mr-refurb.nl. We vragen u vriendelijk om uzelf adequaat te identificeren voordat we op uw verzoek reageren, en we zullen binnen veertien werkdagen op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in Dit Privacybeleid

We behouden het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. We raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, staan we klaar om u te helpen. Volgens de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Contactgegevens MR. Refurb Kanaalstraat 223, 3531 CH Utrecht